skip to Main Content
Zwrot Kosztów Holowania Z OC Sprawcy – Co Warto Wiedzieć?

Zwrot kosztów holowania z OC sprawcy – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie OC sprawcy szkody musi działać zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania. Poszkodowany powinien uzyskać pełną rekompensatę finansową za szkody i poniesione w związku z nimi wydatki lub utratę dochodów, jakie nie pojawiłyby się bez udziału wypadku. Do wydatków koniecznych należy odholowanie pojazdu z miejsca zdarzenia drogowego. W większości przypadków stan pojazdu uniemożliwia jego dalszą jazdę i wymaga transportu do warsztatu. Zwrot kosztów holowania z OC sprawcy należy zatem do obowiązków ubezpieczyciela. Ta kwestia budzi jednak wiele kontrowersji, a firmy ubezpieczeniowe korzystają z nieświadomości poszkodowanych co do swoich praw. Przedstawiamy zatem kompleksowy poradnik rozwiewający wiele wątpliwości na temat holowania uszkodzonego pojazdu. Opowiemy, jak radzić sobie z zaniżonymi kwotami, a także jak skutecznie dochodzić swoich praw. Wspomnimy także, ile kosztuje holowanie auta z autostrady, uwzględniając wyższe ceny tego typu usługi.

Zwrot kosztów za holowanie – jakie prawa przysługują poszkodowanemu?

Jeżeli pojazd uszkodzony na skutek wypadku musi zostać odholowany z miejsca zdarzenia, osoba poszkodowana ma prawo wynająć do tego celu specjalistyczną firmę i przetransportować samochód w wybrane miejsce. W dalszej kolejności może ona ubiegać się o zwrot całości poniesionych wydatków z OC sprawcy. Wspomniana wcześniej zasada pełnego odszkodowania przez ubezpieczyciela łączy się z obowiązkiem minimalizowania zakresu szkód przez osobę poszkodowaną. Oznacza to, że zwrot kosztów za holowanie następuje po uśrednionych stawkach obowiązujących na rynku. Jeśli opłata za kilometr holowania znacznie przekroczy średnią wartość tego typu usługi, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić pokrycia takiego wydatku w pełnym wymiarze. Należy tu wziąć pod uwagę wiele innych czynników, które wpływają na ostateczne wydatki za holowanie.

Zdarzenia drogowe generują rozmaite uszkodzenia, które często wymagają zastosowania specjalistycznych technik holowania, podnoszenia i zabezpieczenia. Jeśli kierowca poszkodowanego pojazdu został zabrany do szpitala, z oczywistych względów nie miał wpływu na wybór firmy holującej. Organizacja transportu zniszczonego samochodu przez służby porządkowe (np. policję), pociąga za sobą znacznie większe wydatki niż te uwzględnione w standardowym cenniku. Każda sytuacja wymaga zatem indywidualnej oceny. Ubezpieczyciele chętnie korzystają z każdej możliwej furtki celem zaniżenia świadczenia odszkodowawczego. Dlatego warto znać swoje prawa i już na samym początku szczegółowo dokumentować wszelkie poniesione wydatki.

Ile kosztuje hol samochodu z autostrady?

Zagadnienie zwrotów kosztu holowania z OC sprawcy warto rozszerzyć o analizę cennika dla różnych typów dróg. To, ile będzie kosztować holowanie aut z autostrady, w dużej mierze zależy od lokalizacji wypadku, zakresu uszkodzeń, pory dnia i dystansu do pokonania. Firmy świadczące usługi pomocy drogowej ustalają rozmaite cenniki. Widełki cenowe dla holowania samochodu osobowego na autostradzie plasują się najczęściej w przedziale 2,50 – 3,50 PLN za kilometr. Stawka ta może wzrosnąć nawet o 50% w przypadku konieczności holowania w porze nocnej lub w dniach świątecznych. Jeśli uniesienie uszkodzonego pojazdu wymaga zastosowania dodatkowego sprzętu, firma przewozowa naliczy dodatkową opłatę z tego tytułu. Hol samochodu z autostrady wymaga jak najszybszej reakcji, co ogranicza możliwości wyboru taniej usługi i negocjowania cen.

Zaniżone odszkodowanie za holowanie auta – jak walczyć o swoje prawa?

Orzeczenia Sądu Najwyższego i doprecyzowanie przepisów prawnych wytrąciło z rąk ubezpieczycieli możliwość negacji swojego obowiązku odszkodowawczego przy holowaniu auta. Żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie odmówi wprost takie prawa u osoby poszkodowanej. Jednak powszechną praktyką staje się maksymalne zaniżanie wartości świadczenia za odszkodowanie, poddając w wątpliwość zasadność wyboru firmy przewozowej czy warsztatu docelowego. Najczęstszą argumentacją pozostaje zawyżona stawka za holowanie i domniemany brak dobrej woli osoby poszkodowanej w celu minimalizacji kosztów. Niektóre z tych oskarżeń są całkowicie absurdalne, mając na uwadze stres i traumę związaną z samym zdarzeniem drogowym.

Jeśli spotkasz się z odmową uznania Twoich roszczeń, warto odnieść się do wyroków Sądu Najwyższego i sądów okręgowych. Nieuczciwe praktyki firm ubezpieczeniowych podlegają zaskarżeniu do Rzecznika Finansowego, jednak należy się tutaj liczyć z długotrwałą procedurą i brakiem możliwości wymuszenia na TU konkretnego działania. Jeśli próby polubownego załatwienia sprawy zakończą się fiaskiem, należy dochodzić swoich praw przed sądem. Ubezpieczyciele zdają sobie sprawę, że większość poszkodowanych będzie chciała uniknąć procesu sądowego. Tymczasem mając w rękach solidną dokumentację ze zdarzenia i faktury za holowanie, pozytywne rozpatrzenie sprawy przez sąd jest jedynie kwestią czasu i wytrwałości.

Jeśli zależy nam na szybkim otrzymaniu pieniędzy, można rozważyć sprzedaż swojej wierzytelności do profesjonalnej firmy. Poszkodowany odzyska wówczas zwrot wydatków za holowanie, a dalszą windykacją należności zajmą się eksperci.

Najbliższy warsztat nie musi być jedyną opcją – zasada holowania z OC sprawcy

Powiedzmy sobie jasno – oczekiwanie ubezpieczycieli, że uszkodzony samochód zostanie przetransportowany do najbliższego warsztatu, jest całkowicie nieuzasadnione. Nie ma żadnych podstaw prawnych, które nakładałyby na osobę poszkodowaną obowiązek wyboru określonego warsztatu. W kwestii zwrotu kosztów holowania należy kierować się zasadą pełnego zadośćuczynienia i powstrzymania się od generowania dalszych nierefundowanych wydatków. Przykładowo, jeśli zdarzenie nastąpiło w Warszawie, a adres zamieszkania poszkodowanego mieści się we Wrocławiu, ma on pełne prawo do holowania pojazdu do warsztatu bliskiego miejscu stałego pobytu. W przeciwnym razie osoba poszkodowana byłaby zmuszona do kolejnej podróży po odbiór samochodu, której koszty nie podlegałyby już zwrotowi. Świadomość własnych praw pozwoli prowadzić skuteczne negocjacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, uzyskując godziwe świadczenie za powstałe szkody.