skip to Main Content
Pokrycie Kosztów Leczenia I Rehabilitacji Po Wypadku Drogowym

Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku drogowym

Odszkodowanie z OC wciąż jest kojarzone przez bardzo szerokie grono osób jedynie ze zwrotem pieniędzy za uszkodzony samochód. To jednak błędne przekonanie. Polisa sprawcy powinna pokrywać również wszystkie koszty, wynikające z powrotu do zdrowia. Jeśli więc w wypadku drogowym zostały odniesione obrażenia ciała, można starać się o wypłatę odszkodowania nie tylko w ramach NNW, ale także OC sprawcy. Które koszty powinny zostać pokryte przez ubezpieczyciela? Jak wnioskować o odszkodowanie? Czy zwrot kosztów leczenia z PZU obejmie również zabiegi w prywatnych placówkach? Odpowiadamy na najpopularniejsze pytania.

Zwrot kosztów leczenia PZU – kto powinien pokryć szkody?

Odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym możemy otrzymać zarówno w ramach pokrycia kosztów leczenia, jak i całego procesu rehabilitacji. Choć możemy starać się o zwrot kosztów bezpośrednio od sprawcy wypadku, pieniądze przede wszystkim powinny zostać wypłacone z wykupionego przez niego OC, na przykład w takim towarzystwie ubezpieczeniowym jak PZU. Wiele osób ma problem z oszacowaniem wysokości tego odszkodowania.

W przypadku szkód materialnych to zazwyczaj wykwalifikowany rzeczoznawca ustala wysokość należnej rekompensaty. W kwestii szkód osobowych należy samodzielnie określić, ile pieniędzy powinno zostać wypłaconych przez ubezpieczyciela. Konieczność ta często komplikuje sprawę i niesie z sobą ryzyko podania w roszczeniu zbyt niskiej kwoty, przez którą utracona zostanie część należnych pieniędzy, lub zbyt wysokiej, która może spotkać się z odmową ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak właściwie oszacować sumę odszkodowania? Pierwszym krokiem powinno być jasne określenie tego, które konkretnie koszty podlegają zwrotom.

Nie tylko zwrot kosztów rehabilitacji PZU i leczenia – co obejmuje odszkodowanie?

Ubiegając się o zwrot wydatków związanych z powrotem do zdrowia po wypadku komunikacyjnym (zobacz również – odszkodowania za wypadek komunikacyjny), należy podliczyć wszystkie koszty, które zostały poniesione zarówno podczas leczenia, jak i rehabilitacji. Odszkodowanie powinno obejmować:

  • koszty wszystkich konsultacji lekarskich i zabiegów rehabilitacyjnych,
  • dojazdy do placówek medycznych, takich jak szpitale, przychodnie czy centra zabiegowe,
  • rachunki za wszelkie lekarstwa, opatrunki i wyposażenie medyczne,
  • opłaty związane z opieką pielęgniarską,
  • dietę ułożoną według zaleceń lekarza,
  • koszty związane z zakupieniem specjalnie dostosowanego samochodu, jeśli w wypadku doznano trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jeśli obrażenia są poważne i trwałe, poszkodowanej osobie może zostać przyznana również renta lub pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do wykonywania innego niż dotychczas zawodu. Co istotne, gdy mowa o takiej rekompensacie, jak zwrot kosztów leczenia PZU lub inne towarzystwo ubezpieczeniowe na pewno będzie wymagało przedstawienia dowodów poniesionych wydatków. Warto zbierać wszelkie rachunki za lekarstwa oraz paragony lub faktury za wspomniane zabiegi rehabilitacyjne, opiekę medyczną czy sesje terapeutyczne. Każdy z tych dokumentów może posłużyć jako dowód i uzasadnienie w walce o najwyższą możliwą rekompensatę.

Zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach – czy PZU pokryje wydatki?

Jeszcze do niedawna wiele towarzystw ubezpieczeniowych, takich jak np. PZU, kwestionowało konieczność pokrycia kosztów rehabilitacji lub leczenia w prywatnych placówkach po wypadkach drogowych. Odmowne decyzje uzasadniano przede wszystkim możliwością powrotu do zdrowia z wykorzystaniem publicznej opieki medycznej. Wiemy jednak, że często wiąże się to z koniecznością długiego oczekiwania na niezbędne zabiegi oraz niższą jakością świadczeń.

Sytuacja poszkodowanych uległa poprawie wraz z uchwałą wydaną w 2016 r. przez Sąd Najwyższy. Według niej ubezpieczyciel powinien również pokryć uzasadnione prywatne koszty powrotu do pełni zdrowia. Dotyczy to m.in. sytuacji, w których niezbędny zabieg lub wizyta u specjalisty nie może odbyć się w terminie, umożliwiającym poszkodowanemu efektywne leczenie lub publiczna placówka medyczna nie dysponuje sprzętem, pozwalającym na przeprowadzenie określonego zabiegu.

Niestety, nadal niektóre firmy kwestionują żądania poszkodowanych w wypadkach drogowych. Warto więc do każdych roszczeń dołączyć np. zaświadczenie o odległym terminie zabiegu, wystawione przez publiczną placówkę oraz wspomniane rachunki i faktury za prywatną opiekę medyczną. Jeśli odpowiednio uzasadnimy zwrot kosztów rehabilitacji PZU lub inny ubezpieczyciel nie będzie miał argumentów do odmowy wypłaty wskazanej sumy pieniędzy.

Niezbędne formalności – jak wnioskować o zwrot kosztów leczenia PZU?

By móc ubiegać się o pokrycie kosztów leczenia po wypadku drogowym, w pierwszej kolejności należy otrzymać od winowajcy numer jego polisy. Następnie poszkodowana osoba powinna skupić się na jak najszybszym oraz najbardziej efektywnym powrocie do zdrowia. Gdy proces ten zostanie zakończony, należy zebrać wszystkie poniesione wydatki i złożyć odpowiedni wniosek do ubezpieczyciela. Co istotne, w niektórych sytuacjach poszkodowany może starać się o wypłatę przez PZU określonej sumy pieniędzy na leczenie lub rehabilitację jeszcze przed zakończeniem rekonwalescencji. Dotyczy to przypadków, w których nic nie stoi na przeszkodzie, by precyzyjnie oszacować kolejne regularne koszty np. zabiegów rehabilitacyjnych.

O zwrot kosztów można wnioskować na kilka sposobów – wykorzystując formularz dostępny na stronie ubezpieczyciela, zgłaszając się bezpośrednio do jego placówki, wysyłając e-mail lub list z potwierdzeniem nadania. Należy pamiętać o dołączeniu do wniosku (jego wzór również powinien być dostępny na stronie internetowej) wszystkich wspomnianych już dowodów poniesionych wydatków. Jeśli osoba poszkodowana nie chce zajmować się procedurą zwrotu kosztów leczenia lub rehabilitacji w PZU samodzielnie, ma możliwość skorzystania z odkupu odszkodowań z OC. Dzięki temu od wyspecjalizowanej firmy błyskawicznie otrzyma satysfakcjonującą sumę pieniędzy bez konieczności załatwiania wielu żmudnych i czasochłonnych formalności.