skip to Main Content
Czy Odszkodowanie Z OC Sprawcy Jest Przychodem Podatkowym?

Czy odszkodowanie z OC sprawcy jest przychodem podatkowym?

Kolizje i wypadki to niestety nadal smutna codzienność na polskich drogach. Osobami poszkodowanymi w tego rodzaju zdarzeniach bywają również przedsiębiorcy oraz pracownicy firm, poruszający się służbowymi pojazdami. Zasadne wydaje się więc pytanie o to, czy odszkodowanie z OC sprawcy jest przychodem w świetle przepisów podatkowych. Dowiedz się, jak ująć otrzymane pieniądze w dokumentach księgowych i sprawdź, czy od rekompensaty za zniszczony pojazd w 2023 roku musisz zapłacić podatek.

Odszkodowanie a przychody podatkowe w PIT

Zastanawiasz się, czy od pieniędzy z rekompensaty musisz odprowadzić daninę fiskusowi? Zanim odpowiemy sobie na pytanie, czy otrzymane od ubezpieczyciela sprawcy wypadku odszkodowanie jest przedmiotem opodatkowania w 2023 roku, warto prześwietlić definicję samego przychodu podatkowego. W myśl obowiązujących przepisów jest nim każde przysporzenie majątku podatnika, które ma charakter trwały, definitywny i bezwarunkowy i które powoduje powiększenie aktywów przedsiębiorcy.

Czy otrzymane odszkodowanie jest przychodem podatkowym?

Powyższe wyjaśnienie rozwiewa wątpliwości co do kwestii postawionej w tytule tego artykułu. Odszkodowanie otrzymane z OC sprawcy wypadku spełnia wszystkie kryteria dla przychodu podatkowego. To z kolei powoduje, że w sytuacji, gdy doszło do uszkodzenia pojazdu firmowego lub wykorzystywanego do celów mieszanych, pieniądze uzyskanie w ramach rekompensaty należy w 100% zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności.

Powyższa wykładnia została wielokrotnie potwierdzona orzeczeniami sądów oraz organów skarbowych, do których zwracali się przedsiębiorcy, zastanawiający się, czy otrzymane odszkodowanie jest przychodem podatkowym. Wykonanie umowy ubezpieczenia, a więc wypłata pieniędzy z OC sprawcy zdarzenia, nie podlega również wyłączeniom ujętym w art. 14 ust. 3 pkt 3 a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Takie same zasady dla odkodowań z OC i AC

Co więcej, ustawodawca nie rozgraniczył zapisów ze względu na rodzaj polisy ubezpieczeniowej, z której nastąpiła wyplata środków. W praktyce oznacza to, że niezależnie od tego, czy otrzymane odszkodowanie pochodzi z OC sprawcy, czy z własnego ubezpieczenia autocasco, w przypadku pojazdu wykorzystywanego w firmie skutki podatkowe będą identyczne. Środki otrzymane od ubezpieczyciela zarówno w jednym, jak i drugim przypadku należy w pełnym zakresie zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 2023 roku, podlegają one opodatkowaniu.

Ubezpieczyciel zaniżył Twoje odszkodowanie?

Sytuacje, w których towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zaniżone rekompensaty, nadal nie są niczym wyjątkowym. Bez względu na to, jak odszkodowanie z OC sprawcy wpłynie na Twój przychód podatkowy w 2023 roku, możesz ubiegać się o wypłatę roszczenia w pełnej kwocie. Jeśli uważasz, że firma ubezpieczeniowa przyznała Ci zadośćuczynienie nieadekwatne do poniesionych szkód, masz prawo dochodzić swoich racji w procedurze odwoławczej. W takim przypadku warto zapewnić sobie wsparcie renomowanej firmy odszkodowawczej, która pomoże Ci ubiegać się o rekompensatę w należnej wysokości.