skip to Main Content
Wypadek Drogowy Z Udziałem Rowerzysty? Jak Wygląda Sprawa Odszkodowania

Wypadek drogowy z udziałem rowerzysty? Jak wygląda sprawa odszkodowania

Wypadek z udziałem rowerzysty niestety nie jest rzadkością na polskich drogach – zbyt mała ilość ścieżek rowerowych, nieostrożność kierujących pojazdami mechanicznymi czy niedostosowanie przez nich prędkości do warunków jazdy to tylko najważniejsze z przyczyn zdarzeń drogowych, w których ucierpieli rowerzyści. W tym kontekście warto przypomnieć, że każdy cyklista poszkodowany w wypadku drogowym ma prawo domagać się odszkodowania z OC sprawcy, które w pełni pokryje wysokość wszystkich szkód, jakie są następstwem tego rodzaju zdarzenia. Co prawda dochodzenie świadczenia odszkodowawczego nie jest łatwym zadaniem, jednak z pewnością warto podjąć ten wysiłek – chociażby po to, aby odzyskać środki zainwestowane w powrót do dobrego zdrowia po wypadku. O czym należy pamiętać w tego rodzaju sytuacjach?

Konsekwencje potrącenia rowerzysty

Oczywiście konsekwencje potrącenia rowerzysty mogą być różnorodne, zwłaszcza dla stanu jego zdrowia. Jednak z prawnego punktu widzenia jedną z najważniejszych kwestii – zarówno dla rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej, jak i odszkodowawczej sprawcy – jest precyzyjne ustalenie zakresu uszczerbku na zdrowiu cyklisty poszkodowanego w zdarzeniu drogowym. Jasne jest, że im jest on wyższy, z tym surowszą karą powinien liczyć się sprawca wypadku, biorąc pod uwagę, że odszkodowanie zawsze powinno pokrywać całą szkodę. Dlatego od rozmiarów uszczerbku na zdrowiu od cierpień poszkodowanego zależy także wysokość świadczenia, na jakie może liczyć potrącony rowerzysta.

W praktyce te ogólne założenia w każdej sprawie odszkodowawczej wynikającej z wypadku z udziałem rowerzysty przekładają się na konieczność przeprowadzenia skomplikowanych czynności dowodowych. Właściwie jedynie w najprostszych przypadkach, związanych z niewielkim uszczerbkiem na zdrowiu, tego rodzaju sprawę udaje się zamknąć szybko, uzyskując odszkodowanie w należnej wysokości. W każdym razie jeżeli chodzi o potrącenie rowerzysty, konsekwencje odszkodowawcze zawsze dotykają sprawcę wypadku, a także jego ubezpieczyciela, który jest zobowiązany wypłacić należne świadczenie z OC dla rowerzysty.

Wypadek z rowerzystą – poszkodowanemu należy się odszkodowanie

Niejako podstawową kwestią po potrąceniu rowerzysty jest ustalenie dokładnego przebiegu zdarzeń. W typowych przypadkach zajmuje się tym policja przybyła na miejsce wypadku. Właściwie nigdy nie warto rezygnować z wezwania funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia – za jedyny wyjątek można by uznać zupełnie niegroźne potrącenia, niewywołujące właściwie żadnych szkód, gdy kwestią odszkodowania udaje się załatwić od ręki. Jednak należy pamiętać, że nie wzywając policji poszkodowany pozbawia się materiału dowodowego zbieranego podczas czynności funkcjonariuszy.

Jasne jest, że sprawa przedstawia się nieco inaczej w przypadku, gdy potrącony rowerzysta wymaga pomocy medycznej. Wezwanie pogotowia ratunkowego właściwie automatycznie wiąże się z przyjazdem na miejsce zdarzenie także policji, która od razu podejmuje stosowne czynności. Warto podkreślić, że nieudzielenie pomocy poszkodowanemu przez sprawcę – chociażby poprzez niewezwanie służb medycznych – jest okolicznością zdecydowanie obciążającą odpowiedzialnego za wypadek z rowerzystą. Odszkodowanie w takich przypadkach również powinno być wyższe.

Trzeba skorzystać z OC sprawcy

Dochodzenie odszkodowania za wypadek z rowerzystą należy rozpocząć od skontaktowania się z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym sprawca ma wykupioną polisę od odpowiedzialności cywilnej. Warto przypomnieć, że posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkiem każdego kierującego pojazdem. Stąd wszyscy poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych powinni w pierwszej kolejności kierować swoje roszczenia właśnie do ubezpieczyciela sprawcy. Z tego względu świadczenia z OC sprawcy należą się także dla rowerzysty. Stąd zawsze warto jak najszybciej uzyskać od niego podstawowe informacje dotyczące wykupionej polisy.

Następnie należy zgłosić ubezpieczycielowi powstanie szkody, co z kolei rozpoczyna tzw. postępowanie likwidacyjne. Zgodnie z przyjętymi przez siebie standardami postępowania towarzystwo ubezpieczeniowe będzie szacować wartość szkody, która następnie przełoży się na wysokość zaproponowanego odszkodowania. W typowych przypadkach poszkodowany rowerzysta ma prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, co z kolei wiąże się z ponownym rozpatrzeniem jego sprawy. Poszkodowany nie ma także obowiązku przyjąć zaproponowanej kwoty. W każdym razie należące do sprawcy OC, dla rowerzysty to podstawowy sposób na uzyskanie odszkodowania.

Wypadek z udziałem rowerzysty – warto walczyć przed sądem

W rzeczywistości po wypadku z udziałem rowerzysty towarzystwa ubezpieczeniowe proponują poszkodowanym zbyt niskie odszkodowania, niepokrywające całości szkód wyrządzonych przez potrącenie. Tymczasem jedną z najważniejszych konsekwencji potrącenia rowerzysty – jak zostało już zaznaczone – jest obowiązek pełnego pokrycia wszystkich szkód spowodowanych wypadkiem. Jeżeli więc zaoferowana kwota nie spełnia tych standardów, warto skierować sprawę do sądu, pozywając sprawcę i jego ubezpieczyciela. Taki proces stanowi dla poszkodowanego szansę na przeprowadzenie wszelkich dowodów na potwierdzenie prawdziwych rozmiarów szkody.

To z kolei najczęściej oznacza konieczność powołania biegłych, którzy wypowiedzą się co do uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem, przez co możliwe staje się określenie wysokości należnego odszkodowania. Oczywiście tego rodzaju procesy prawie zawsze należą do wysoce skomplikowanych spraw, wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy medycznej i prawniczej. Stąd szanse potrąconego cyklisty na uzyskanie należnego świadczenia zdecydowanie rosną wraz ze skorzystaniem z pomocy doświadczonego prawnika. W końcu odszkodowanie za wypadek z rowerzystą nie jest przyznawane przez sąd z automatu, ale zawsze po wyważeniu racji i argumentów każdej ze stron postępowania – także sprawcy i jego ubezpieczyciela, którzy na pewno będą się bronić przed sądem.