skip to Main Content
Odszkodowania Dla Frankowiczów – Najważniejsze Informacje

Odszkodowania dla frankowiczów – najważniejsze informacje

Problemy kredytobiorców w Polsce zaczęły się dużo wcześniej, niż w momencie podnoszenia przez NBP stóp procentowych. Odszkodowania dla frankowiczów to temat, budzący sporo emocji już od kilku lat. Wiele osób, które zaciągnęło kredyt w CHF, znalazło się w trudnej sytuacji finansowej z powodu zmiany kursu walut. Szerokie grono poszkodowanych w ten sposób osób szuka sprawiedliwości w sądach. Okazuje się, że frankowicze mogą liczyć na pozytywne rozstrzygnięcia takich spraw. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat odszkodowań dla osób, które zaciągnęły kredyt we frankach.

Pomoc prawna frankowiczom w 2022 roku – jakie przyniosła efekty?

W ciągu ostatnich kilku lat wiele osób poszkodowanych przez tzw. kredyty frankowe korzystało z pomocy prawnej w celu uzyskania rekompensaty za szkody poniesione z powodu abuzywnych postanowień umowy z bankiem. Szacuje się, że tylko w minionych dwunastu miesiącach do sądów wpłynęło ponad 70 tys. spraw związanych z opisywanym problemem. Jest to skutek nie tylko wysokiego kursu helweckiej waluty i podwyżek stóp procentowych w Szwajcarii, ale także wielu pozytywnych informacji, płynących ze wspomnianych sądów.

Okazało się, że odszkodowania dla frankowiczów za stosowanie przez instytucje finansowe nieuczciwych kursów wymiany walut mogą być naprawdę wysokie. Wiele pokrzywdzony w ten sposób osób otrzymało także szansę odwalutowania kredytu. Szacuje się, że odsetek wygranych spraw w ubiegłym roku wyniósł ponad 95%! Eksperci uważają, że w 2023 roku pomoc prawna frankowiczom jeszcze przybierze na sile. Wszystko wskazuje na dalszą kontynuację pozytywnego orzecznictwa w polskich sądach, co tylko zmotywuje kolejne osoby do walki o sprawiedliwość.

Na co z niecierpliwością czekają frankowicze w 2023 roku?

Rok 2023 przyniesie kredytobiorcom, którzy spłacają zobowiązanie waloryzowane do franka, w końcu kilka długo wyczekiwanych rozstrzygnięć. Przede wszystkim do 16 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wypowiedzieć się w sprawie opłat za bezumowne korzystania z kapitału, które rzekomo (według banków) powinni ponosić dłużnicy.

Uważa się, że TSUE stanie po stronie osób poszkodowanych, dzięki czemu pomoc frankowiczom będzie jeszcze popularniejsze i skuteczniejsza. Powodem takich wniosków są m.in. decyzje polskich sądów, które w opisywanej kwestii odrzuciły roszczenia banków.

W 2023 roku może pojawić również kilka innych orzeczeń TSUE, mających wpływ na odszkodowania dla frankowiczów. Rozstrzygnięta powinna zostać np. kwestia naliczania odsetek od kwot dochodzonych przez konsumenta za opóźnienie banków w zwrocie świadczeń. Inną istotną sprawą może być zabezpieczenie powództwa osoby poszkodowanej przez wstrzymanie płatności rat kredytowych.

Jest więc na co czekać, choć z szukaniem pomocy nie warto zwlekać zbyt długo – kolejki w sądach będą się wydłużać, a raty trzeba przecież cały czas spłacać. Dlatego frankowicze są tak często zachęcani do tego, by jak najszybciej zacząć kontaktować się z kancelariami w celu uzyskania odpowiedniego wsparcia.

Jak uzyskać profesjonalną pomoc prawną dla frankowiczów?

Walka w sądzie w sprawie umowy kredytowej w CHF nie jest żadną nowością. Już od czterech lat oferowana jest pomoc prawna frankowiczom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Takie osoby mają kilka możliwości, dochodząc roszczeń związanych z nieuczciwymi praktykami banków.

Profesjonalnego wsparcia najlepiej szukać w kancelariach, które specjalizują się w świadczeniu pomocy frankowiczom. Tego typu podmiotów jest na polskim rynku przynajmniej kilka. Wiele z nich oferuje na wstępie bezpłatną analizę umowy z bankiem, na bazie której oceniana jest zasadność złożenia pozwu oraz przygotowywana jest kompleksowa wycena sprawy.

Na jakie odszkodowania mogą liczyć osoby z kredytem we frankach?

Bezpłatna analiza umowy nie powinna być jedynym czynnikiem, decydującym o wyborze kancelarii, która zajmie się uzyskaniem odszkodowania dla frankowicza. Bardzo ważna będzie również skuteczność i doświadczenie takiego podmiotu. Warto dokładnie zapoznać się m.in. z informacjami zamieszczonymi na stronie kancelarii. Najlepiej, jeśli ma ona w swoim portfolio przykłady już zakończonych spraw, związanych z pomocą frankowiczom.

Osoby, które podpisały z bankami wadliwe umowy na kredyt w CHF mogą dochodzić m.in.:

  • zwrotu kosztów związanych z finansowaniem (np. prowizji, ubezpieczeń),
  • kosztów związanych ze spłatą (np. odsetek),
  • kosztów postępowania egzekucyjnego,
  • kosztów wynikających ze zmiany waluty (np. związanych z konwersją).

W wielu przypadkach, frankowicze mogą również dochodzić unieważnienia umowy kredytowej lub zwrotu nadpłaconych rat. Ponadto, w niektórych sytuacjach, przysługuje im odszkodowania za stosowanie przez banki nieuczciwych praktyk rynkowych i utratę spodziewanych zysków.

Odszkodowania dla frankowiczów to jednak nie wszystko. Osoby pokrzywdzone postępowaniem banków mogą również starać się o zadośćuczynienie. Dotyczy ono strat niematerialnych, czyli naruszenia dóbr osobistych i ma na celu przynieść ulgę osobie poszkodowanej. W przypadku opisywanych kredytów, środki z tego tytułu będą należeć się m.in. za szkody moralne związane z trudną sytuacją finansową.

Trzeba pamiętać, że walka o odszkodowania w sprawach frankowych nie jest łatwa i często trwa kilka lat. Aktualne orzecznictwo pokazuje jednak, że warto zdecydować się na taki wysiłek. We współpracy z odpowiednimi specjalistami można wreszcie osiągnąć finansowy spokój, pozbywając się wysokiego zobowiązania.