skip to Main Content
Odkupienie Odszkodowania Z OC

Odkupienie odszkodowania z OC

Jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego i otrzymałeś z tego tytułu odszkodowanie z OC sprawcy, jednak nie zgadzasz się z jego wysokością, ponieważ ubezpieczyciel zaniżył jego wysokość, możemy Ci pomóc. Odkupimy Twoje odszkodowanie i dopłacimy Ci.

Abyśmy mogli Ci pomóc skontaktuj się z nami, a następnie przedstaw kosztorys szkody częściowej lub całkowitej. Potrzebna też będzie decyzja ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania. Wówczas my będziemy mogli dopłacić do Twojego odszkodowania.

Wypłacimy Ci dodatkowe pieniądze, które wcześniej nie były dla Ciebie osiągalne, a z naszą pomocą znajdą się w Twojej kieszeni.

Contra Odszkodowania – odkup szkód OC

Jeśli zdecydujesz, że chcesz abyśmy odkupili od Ciebie odszkodowanie majątkowe to konieczne będzie podpisanie cesji wierzytelności. Dzięki temu, już bez Twojego udziału, ryzyka i nadwyrężania nerwów będziemy dochodzić dalszego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Sami wytoczymy ubezpieczycielowi proces, pokryjemy koszty i opłaty sądowe oraz zapłacimy za usługi radcy prawnego bądź a razie potrzeby adwokata. Jeśli nie uda nam się uzyskać dodatkowych pieniędzy Ty nie ponosisz z tego tytułu żadnych kosztów, a wszelkie obciążenia spoczną tylko i wyłącznie na naszej firmie.

Im szybciej zgłosisz się do nas, tym szybciej będziemy mogli w pełni zaangażować się w pomoc dla Ciebie.

Na jakiej podstawie można stwierdzić, że odkup szkód OC będzie w danym przypadku zasadny?

Odkup odszkodowań to rozwiązanie dla osób, które w związku z poniesioną szkodą otrzymały zbyt niską rekompensatę. Jaki jest jednak najlepszy sposób na to, by sprawdzić, czy ubezpieczyciel rzeczywiście zaniżył wysokość odszkodowania? Osoby niezwiązane z branżą ubezpieczeniową mogą mieć z tym trudności, dlatego w razie podejrzenia, że otrzymana suma mogłaby być większa warto skorzystać z porady rzeczoznawcy. Można zwrócić się też do prawnika, który przybliży kwestię odwołania się od niekorzystnej decyzji oraz podpowie, czy w danym przypadku warto starać się o odkup odszkodowań OC. Uzyskanie zarówno opinii rzeczoznawcy, jak i prawnika wiąże się z kosztami. Dlatego w wielu sytuacjach lepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do firmy takiej jak nasza – kompleksowo zajmującej się odzyskiwaniem pełnej sumy odszkodowania.

Poniżej przedstawiamy 3 najczęściej zgłaszane przez naszych klientów powody zaniżania odszkodowań. W każdej z tych spraw jesteśmy w stanie podjąć skuteczną interwencję mającą na celu odkupienie szkody OC.

Utrata wartości handlowej samochodu a odkup odszkodowań OC

Jedną z najczęstszych praktyk stosowanych przez nierzetelnych ubezpieczycieli jest unikanie wypłaty odszkodowania za utratę wartości handlowej, która dotyczy niemal każdego pojazdu uszkodzonego w wyniku wypadku. Samochody rozbite i naprawiane zawsze posiadają mniejszą wartość niż ich bezwypadkowe odpowiedniki. Nawet jeśli wszystkie uszkodzone części zostaną wymienione, sprzedaż takiego auta może być problematyczna. Kupujący chętniej wybierają nigdy nienaprawiane modele, dlatego właściciele pojazdów powypadkowych często muszą obniżyć mocno cenę, aby sprzedaż mogła dojść do skutku.

W tym przypadku prawo stoi po stronie poszkodowanego. Regulacje prawne jasno określają, że ubezpieczyciel ma obowiązek pełnej kompensaty szkody. Dla właściciela rozbitego samochodu oznacza to, że odkup odszkodowania OC jest jak najbardziej możliwy, jeśli ubezpieczyciel pokrył wydatki związane z naprawą, lecz nie wypłacił kwoty odpowiadającej poniesionej utracie wartości handlowej. Co ważne, odkup szkód z OC z tego tytułu nie ma nic wspólnego z wiekiem samochodu. W przypadku starszych aut rekompensata może być mniejsza, ale wciąż musi zostać wypłacona.

Zaniżenie odszkodowania poprzez stosowanie części zamiennych

Kolejną częstą praktyką stosowaną przez nieuczciwych ubezpieczycieli jest uwzględnianie w kosztorysie naprawy części zamiennych, niepochodzących od producenta. Zamienniki są oznaczone w dokumentacji specjalnymi oznaczeniami (np. P – części o porównywalnej jakości, lecz nieoryginalne). Dlatego tego typu nadużycie ubezpieczyciela można szybko zweryfikować, a co za tym idzie – skutecznie przeprowadzić odkup szkód z OC.

Części zamienne zazwyczaj są dużo tańsze niż oryginalne, w związku z czym ich stosowanie podczas napraw uszkodzonych samochodów nie należy do rzadkości. Trzeba podkreślić, że nie zawsze taka praktyka jest niedopuszczalna. Aby jednak zastąpienie części oryginalnych alternatywnymi było zgodne z prawem, poszkodowany musi wyrazić na to zgodę. Jeśli jednak ubezpieczyciel zorganizuje naprawę z wykorzystaniem części zamiennych bez pozwolenia właściciela auta, warto rozważyć wystąpienie o odkup odszkodowań.

Właściciel uszkodzonego samochodu może domagać się wykorzystania do naprawienia skutków wypadku części oryginalnych zwłaszcza wtedy, gdy np. pojazd wciąż pozostaje objęty gwarancją i podczas dotychczasowych serwisów stosowano części pochodzące od producenta. Również właściciele starszych samochodów, których gwarancja już nie dotyczy, ale zamontowane w nich części były oryginalne, mogą żądać naprawy z zastosowaniem takich samych komponentów. Co ważne, w takim przypadku podczas starania się o odkup szkód OC ubezpieczyciel nie może podnieść kwestii wzbogacenia się poszkodowanego. Na taki argument można powołać się jedynie wtedy, gdy poszkodowany zgłasza po wypadku żądanie wymiany dotychczas używanych części zamiennych na oryginalne. Wówczas odkup odszkodowań OC z tego tytułu jest niemożliwy.

Odkupienie szkody OC a koszt roboczogodzin

Innym sposobem stosowanym przez ubezpieczycieli w celu obniżenia odszkodowania jest błędne oszacowanie kosztu naprawy, ze szczególnym uwzględnieniem niewłaściwie określonej stawki za roboczogodziny prac mechanicznych, blacharskich oraz lakierniczych. Ubezpieczyciele zazwyczaj zaniżają wycenę, podnosząc jednocześnie argument, że operują średnimi stawkami obowiązującymi na rynku lokalnym. Jest to jednak działanie nieuprawnione.

Poszkodowany ma prawo domagać się pełnej rekompensaty kosztów, jakie poniósł w związku z przywróceniem pojazdu do stanu sprzed wypadku. Ubezpieczyciel powinien więc posługiwać się stawkami za roboczogodziny określonymi przez warsztat odpowiadający za naprawę. Jeśli w danym zakładzie ceny są wyższe niż rynkowe, nie powinno mieć to znaczenia dla wysokości odszkodowania. Ubezpieczyciel może zanegować wybór warsztatu, ale jeśli tego nie zrobi, poszkodowanemu przysługuje zwrot wszystkich wydatków. W razie braku porozumienia między stronami można zdecydować się na odkup odszkodowania OC – w większości tego typu sytuacji ubezpieczyciel finalnie wypłaca całą należną sumę.

Dlaczego warto wybrać naszą firmę?

Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie podczas całego okresu trwania współpracy, a więc od momentu przekazania nam dokumentów niezbędnych do wyceny szkody, po otrzymanie pozostałej części kwoty odszkodowania. Co ważne, sami organizujemy wszystkie zadania związane z wypracowaniem porozumienia z ubezpieczycielem, a w ostateczności – przeprowadzeniem procesu sądowego. Klient nie musi martwić się terminami i dokumentacją, ponieważ reprezentujemy go na każdym etapie sporu o odkup odszkodowania OC. Na początku współpracy przedstawiamy naszą opinię na temat tego, czy ubezpieczyciel zaproponował nieuczciwą rekompensatę, a następnie konsekwentnie dążymy do odzyskania wszystkich przysługujących poszkodowanemu pieniędzy. Koordynowany przez nas odkup szkód OC nie tylko wyróżnia się więc dużą skutecznością, ale też nie wymaga dużego zaangażowania klientów, co oznacza sporą oszczędność czasu i stresu.

1. Czy należy mi się wyższe odszkodowanie?

Ubezpieczyciele w większości przypadków zaniżają rekompensaty, ponieważ na tym opiera się ich model biznesowy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że otrzymało się za mało pieniędzy. Nie jest to jednak regułą. Dlatego odkupienie szkody OC poprzedza analiza prawników oraz rzeczoznawców. Opłacenie ich pracy należy do zadań naszej firmy, więc nie musisz przejmować się szukaniem specjalistów.

2. Ile mam czasu, aby skorzystać z dopłaty do odszkodowania?

Pod tym względem prawo jest bezwzględne. Masz 3 lata od momentu wydania decyzji przez ubezpieczyciela. Odkup odszkodowania w późniejszym terminie nie będzie możliwy z uwagi na przedawnienie sprawy.

3. Zawarłem ugodę z ubezpieczycielem. Czy mogę ubiegać się o wyższe odszkodowanie?

W takim przypadku odkup przestaje być możliwy. Co do zasady, ugoda jest porozumieniem między dwiema stronami. To wyklucza ponowne dochodzenie roszczeń w przyszłości, ponieważ zarówno poszkodowany, jak i ubezpieczyciel już zgodzili się na konkretne warunki. Tak więc odkup szkody OC jest możliwy tylko wtedy, gdy zapadła jednostronna decyzja agencji ubezpieczeniowej.

4. Na czym polega odkupienie szkody?

Procedura jest prosta i – co najważniejsze – nieangażująca poszkodowanego. Wystarczy skontaktować się z naszą firmą i przesłać potrzebne dokumenty:

  • kosztorys,
  • decyzję o wypłacie odszkodowania OC,
  • wycenę wartości pojazdu przed i po wypadku (w przypadku szkody całkowitej).

Oprócz tego przydadzą się wszelkie dodatkowe materiały, takie jak korespondencja z ubezpieczycielem, zdjęcia uszkodzonego pojazdu czy niezależne wyceny. Przydadzą się one podczas dalszego procesu i mogą mieć pozytywny wpływ na wysokość dopłaty. To powinno rozwiać wątpliwości na temat tego, na czym polega odkupienie szkody.

5. Nie mam już potrzebnych dokumentów. Czy mogę sprzedać prawa do szkody?

Jak najbardziej. Ubezpieczyciel ma obowiązek przechowywać dokumentację. Ponadto jest zobowiązany do udostępniania jej zainteresowanemu. Możesz o to poprosić na własną rękę lub upoważnić nas w ramach usługi odkupienia odszkodowania.

6. Czy będę musiał stawić się w sądzie na rozprawie dotyczącej odszkodowania?

Nie ma takiej potrzeby. Wynika to z podpisanej z naszą firmą cesji, czyli odkupem odszkodowania OC. Polega ona na zbyciu praw do dalszego dochodzenia należności w zamian za ustaloną kwotę. Warto dodać, że przedmiotem umowy jest tylko ta część rekompensaty, która pozostała do wywalczenia przed obliczem sądu. Dzięki odkupieniu prawnicy Contry nie muszą powoływać Cię na świadka.

7. Czy poniosę koszty związane z odkupieniem szkody?

Absolutnie żadnych. Zarówno analiza kosztorysu, jak i sporządzenie umowy cesji czy wycena są bezpłatne. Wszelkie związane z tym koszty bierzemy na siebie. Dla naszych klientów odkupienie szkody OC wiąże się z czystym zyskiem.

8. Sprawa dotycząca OC została przez was przegrana. Czy muszę dopłacać?

Nie ma takiej obawy. Odkup odszkodowania polega na przejęciu praw do rekompensaty bez martwienia się o postępowanie sądowe. Niezależnie od wyniku zostajesz z gotówką, którą od nas otrzymałeś.

9. Nie jestem już właścicielem samochodu. Mogę ubiegać się o wyższe odszkodowanie?

Tak. Aby sfinalizować odkupienie szkody OC, wystarczy wysłać umowę sprzedaży pojazdu. Cesja jest możliwa nawet wtedy, gdy nie doszło jeszcze do naprawy auta.