skip to Main Content
Zderzenie Z Dzikim Zwierzęciem Na Drodze

Zderzenie z dzikim zwierzęciem na drodze

Zderzenie z dzikim zwierzęciem na drodze zawsze jest niezwykle stresującym przeżyciem, w dodatku niemal niemożliwym do przewidzenia. W zależności od rozmiaru zwierzęcia oraz prędkości pojazdu, może nieść dramatyczne skutki, ze śmiercią człowieka włącznie. Kolizja z dzikim zwierzęciem najczęściej wiąże się jednak ze znacznym uszkodzeniem samochodu, rodząc pytania o odpowiedzialność za tego typu zdarzenie i możliwości uzyskania odszkodowania.

Najczęściej spotykaną sytuacją na polskich drogach staje się kolizja z sarną. Zwierzęta te cechuje duża nieprzewidywalność zachowań oraz szybkość, z jaką wybiegają na jezdnię tuż przed jadącym pojazdem. Wówczas bardzo trudno uniknąć zderzenia. Jeśli kierowca nie ma polisy AC, odszkodowanie za potrącenie sarny można uzyskać tylko w określonych sytuacjach, obwarowanych przepisami prawnymi. Prześledzimy zatem kwestię odszkodowania za zderzenie z dzikim zwierzęciem, a w szczególności za zderzenie z sarną, które tak często ma miejsce na drogach przecinających tereny leśne.

Kolizja z dzikim zwierzęciem a odszkodowanie

Odszkodowanie z polisy AC w sytuacji kolizji z dzikim zwierzęciem możliwe jest wtedy, jeśli warunki umowy taką procedurę przewidują. Większość firm ubezpieczeniowych oferuje tę możliwość, jednak aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, warto dokładnie zapoznać się z OWU przed podpisaniem umowy. Nie posiadając AC, można na drodze sądowej ubiegać się odszkodowanie od zarządcy drogi. Należy jednak z góry uprzedzić, że uzyskanie takiego świadczenia pozostaje długim i trudnym procesem. Kluczem do sukcesu jest tutaj udowodnienie, że zarządca drogi nie zapewnił właściwego oznakowania terenów zagrożonych występowaniem dzikich zwierząt. Jeśli przed miejscem, gdzie nastąpiła kolizja z dzikim zwierzęciem, był ustawiony znak A-18b, szansa na otrzymanie odszkodowania maleje do zera. Znak A-18b informuje o możliwości występowania zwierząt na danym odcinku, nakładając na kierowców obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i zmniejszenia prędkości pojazdu.

Odszkodowanie za potrącenie sarny – co warto wiedzieć?

Aby zwiększyć swoje szanse i uzyskać odszkodowanie za potrącenie sarny, należy mieć ten cel na uwadze już chwilę po zaistnieniu kolizji. Dobrym pomysłem okazuje się wezwanie policji na miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze ustalą okoliczności kolizji, powiadomią służby weterynaryjne i dostarczą poszkodowanemu notatkę służbową, która będzie stanowiła wiarygodny dokument w późniejszej walce o odszkodowanie za potrącenie sarny. Samodzielne wykonanie dokumentacji fotograficznej lub zabezpieczenie materiału filmowego z wideorejestratora również stanowi dobry sposób na zagwarantowanie większych szans w późniejszym procesie odszkodowawczym.

Ustawa o ochronie dzikich zwierząt nakłada na kierowców obowiązek powiadomienia służb i udzielenia pomocy potrąconemu zwierzęciu. Powiadomienie policji w zupełności ten zapis wypełnia, dając zarazem możliwość uzyskania dokumentacji ze zdarzenia.

Jak uzyskać odszkodowanie za zderzenie z sarną?

Odszkodowanie za zderzenie z sarną najłatwiej otrzymać z własnej polisy AC. Wówczas pojazd zostanie naprawiony bez konieczności brania udziału w rozprawach sądowych. Procedura odszkodowawcza ogranicza się do przesłania wniosku do ubezpieczyciela, który następnie dokona oględzin i wyceny szkody majątkowej.

Brak polisy AC wiąże się z koniecznością szukania podmiotu odpowiedzialnego gdzie indziej. Odszkodowanie za zderzenie z sarną jest możliwe tylko od zarządcy drogi, jeśli nie spełnił on wymogów odpowiedniego oznakowania niebezpiecznego odcinka. Niestety, takie sprawy cechują się dużym stopniem trudności i znaczną liczbą możliwych wyłączeń odpowiedzialności. Czasami zdarza się, że nagłe migracje zwierząt następują na skutek organizowanego właśnie polowania. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, wówczas odszkodowanie za potrącenie sarny można uzyskać z polisy OC Polskiego Koła Łowieckiego, którego członkowie znajdowali się w pobliżu miejsca zdarzenia.

Gdzie zgłosić potrącenie sarny?

Zastanawiając się, gdzie zgłosić potrącenie sarny, należy swoją uwagę skierować w pierwszej kolejności na policję. Policja, która ma obowiązek przyjazdu na miejsce zdarzenia i sporządzenia notatki służbowej, jest w stanie powiadomić inne służby, które mogą udzielić pomocy potrąconemu zwierzęciu. Kolizja z sarną najczęściej nie wiąże się ze szkodami na zdrowiu i życiu kierowcy, jednak potrafi przynieść dotkliwe zniszczenia pojazdu, którego naprawa może wynieść wiele tysięcy złotych. Dlatego warto przede wszystkim stosować się do ograniczeń prędkości i dodatkowo zwalniać na drogach w otoczeniu lasu.

Kiedy odszkodowanie za zderzenie z dzikim zwierzęciem jest niemożliwe?

Odszkodowanie z tytułu OC za potrącenie sarny lub innego dzikiego zwierzęcia nie będzie możliwe, jeśli nastąpiło na odcinku drogi oznaczonym znakiem ostrzegawczym A18-b. Znak ten zdejmuje prawną odpowiedzialność za tego typu zdarzenia z zarządcy dróg, przerzucając ją na kierowców. Znak A18-b zobowiązuje bowiem do zachowania szczególnej ostrożności. Jest ustawiany w miejscach newralgicznych, słynących z potencjału do pojawiania się kolizji z dzikimi zwierzętami.

Jak łatwo uzyskać odszkodowanie za potrącenie sarny?

Zdecydowanie najłatwiejszą metodą dla osób, które chcą ubiegać się o odszkodowanie za zderzenie z sarną, staje się zakupienie polisy AC uwzględniającej ten typ kolizji drogowej. Jeśli często przemieszczamy się drogami oznakowanymi jako niebezpieczne pod kątem częstych spotkań z dziką zwierzyną, warto zastanowić się nad wykupieniem polisy AC, która stanowi tutaj najlepszą opcję. Ubezpieczenie AC nie chroni oczywiście wyłącznie przed finansowymi skutkami kolizji z dziką zwierzyną, lecz stanowi również doskonałe zabezpieczenie na wiele innych zdarzeń drogowych, które bardzo trudno przewidzieć.

Aby zminimalizować szkody, warto pamiętać, że widząc wybiegające na jezdnię zwierzę, nie wolno nagle zmieniać kierunku jazdy. Dobrym odruchem staje się natomiast nagłe hamowanie, które pozwala maksymalnie wytracić prędkość przed zderzeniem.