skip to Main Content
Zwrot prowizji bankowej - contra-odszkodowania.pl

Zwrot prowizji bankowej a wcześniejsza spłata kredytu - co trzeba na ten temat wiedzieć?

Spłacając kredyt wcześniej niż zgodnie z planowanym harmonogramem, warto mieć na uwadze, że w takim przypadku należy się zwrot prowizji bankowej. Zachęcamy do tego, by dowiedzieć się, jak uzyskać zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Komu należy się zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu?

Zgodnie z prawem każdy kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty kredytu, co w świetle prawa niesie ze sobą zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu. Innymi słowy, oznacza to, że do zapłaty będzie mniej odsetek. Dzieje się tak, ponieważ banki naliczają je od zmniejszającego się kapitału. Dotychczas instytucje bankowe nie zwracały kosztów, do których można było zaliczyć odsetki. Zwrot odsetek za wcześniejszą spłatę kredytu należy się każdemu, kto takiej spłaty dokonał.

Wcześniejsza spłata kredytu – czy to jest opłacalne?

Rozwiązanie to niesie ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, jeśli dysponujemy większą sumą gotówki, dobrym wyborem będzie wcześniejsza spłata kredytu. Zwrot odsetek jest w takiej sytuacji gwarancją dzięki wyrokowi TSSE. Można spłacić kredyt, tym samym pozbywając się zobowiązania finansowego. Poza tym nie płacimy odsetek za niewykorzystany okres kredytowania. To także możliwość zaoszczędzenia na kosztach, które nazywane są pozaodsetkowymi. Zalicza się do nich między innymi prowizję, ubezpieczenie, opłaty za rozpatrzenie wniosku itp. Warto mieć na uwadze, że banki niechętnie dobrowolnie oddają przysługujące kredytobiorcom zwroty, dlatego należy się zatroszczyć o zwrot prowizji we własnym zakresie.


Zwrot odsetek za wcześniejszą spłatę kredytu – wyrok Trybunału

Zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE kredytobiorcy mogą upomnieć się o należny im zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu. Istnieją jednak pewne regulacje, które warunkują zwrot prowizji bankowej. Warto wiedzieć o tym, że decyzja Trybunału obejmuje kredyty konsumenckie.

W przypadku otrzymania kredytu na prowadzenie działalności ta ustawa nie będzie nas obejmowała. Trzeba również pamiętać o tym, że aby uzyskać zwrot odsetek za wcześniejszą spłatę kredytu, kredyt nie może przekraczać 255 tysięcy zł. Ponadto, ustawa uchwalona przez TSSE obejmuje kredyty udzielane od 2011 r. Jeśli chcemy pozbyć się zobowiązania finansowego, jakim jest kredyt konsumencki, dobrą opcją będzie wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego. Zwrot odsetek, który będzie się należał, warto skonsultować z ekspertem specjalizującym się w tego typu sprawach.

Jak się ubiegać o zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu?

W przypadku kredytów gotówkowych zaciągniętych po 2011 roku (pod warunkiem, że nie była to pożyczka brana na firmę) spłaconych wcześniej niż z ustalonym harmonogramem można się ubiegać o zwrot prowizji bankowej. Co zrobić w przypadku, gdy bank nie zwrócił pieniędzy? Z naszą pomocą odzyskanie zwrotu prowizji bankowej jest jak najbardziej możliwe. Na zgłoszenie reklamacji do banku każdy kredytobiorca ma 6 lat – ten czas jest liczony od momentu wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego. Dlatego zachęcamy do zawnioskowania w banku o zwrot części kosztów.

Jak uzyskać zwrot prowizji bankowej

Aby uzyskać należny zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu, należy sporządzić pismo reklamacyjne. W piśmie trzeba poprosić o wyliczenie zwrotu odsetek – powinien on być proporcjonalny do kosztów kredytu, a także okresu wcześniejszej spłaty. Pamiętajmy również o tym, żeby wyrazić chęć zwrotu wszelkich kosztów. Nie ma potrzeby załączania dokumentów – całą historię kredytową posiada bank. Aby reklamacja została pozytywnie rozpatrzona, warto powołać się na wyrok TSUE C-383/18 oraz artykuł 49 Ustawy o kredycie konsumenckim.


Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – bank nie odpowiada na reklamację

Zdecydowaliśmy się na wcześniejszą spłatę kredytu, napisaliśmy reklamację do banku, a mimo to nie udało się odzyskać należnych odsetek? Każda instytucja bankowa ma 30 dni na udzielenie stosownej odpowiedzi. Gwarantuje to Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Jeśli po upływie tego czasu, nadal nie przyszło do nas odpowiednie pismo, można podjąć inne kroki, aby nie ominąć odzyskania zwrotu odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Można zwrócić sprawę do sądu bądź skontaktować się ze specjalistami, którzy zajmują się odzyskiwaniem odszkodowań. Dotyczy to również odzyskiwania zwrotu prowizji bankowej, który należy się przy wcześniejszej spłacie kredytu. Obecnie istnieje wiele możliwości, dzięki którym można odzyskać pieniądze.

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot odsetek – czy warto się o niego ubiegać?

Oczywiście. Skoro prawo pozwala na uzyskanie zwrotu prowizji bankowej ze względu na wcześniejszą spłatę kredytu, to jak najbardziej należy z tej sposobności skorzystać. Instytucje bankowe mają obowiązek zwrotu części kosztów, ale nie zawsze informują o niej swoich klientów. Chętnie pomożemy w takich sprawach jak zwrot prowizji bankowej, służąc naszą wiedzą i profesjonalnym doradztwem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego!

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek przy pracy

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za błąd w sztuce lekarskiej

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie

po utracie bliskiej osoby

Zwrot

Zwrot

opłaty likwidacyjnej z polisolokaty

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek w rolnictwie