skip to Main Content
Borelioza – Jak Dostać Odszkodowanie?

Borelioza – jak dostać odszkodowanie?

Borelioza jest najczęściej rozpoznawaną przez lekarzy chorobą przenoszoną przez kleszcze. Od kilku lat w Polsce systematycznie wrasta liczba chorych na tę chorobę, dlatego tym bardziej warto pamiętać, że można dostać za nią odszkodowanie. Jak to osiągnąć i ile wynosi odszkodowanie za tę chorobę? Biorąc pod uwagę fakt, że właściwie każdy z nas jest na nią narażony pytania te są niezwykle aktualne.

Borelioza – krótka charakterystyka choroby

Borelioza jest wywoływana przez bakterię nazywaną Borrelia burgdorferi. Środowiskiem jej bytowania są jelita kleszczy, dlatego potencjalnie zagrożonym zachorowaniem na boreliozę jest każdy, kto został ugryziony przez kleszcza. Najczęstszym objawem boreliozy jest rumień występujący w okolicach ukłucia. Przeważnie pojawia się także gorączka, bóle mięśniowe czy porażenie nerwu twarzowego. Trzeba przy tym pamiętać, że bardzo często borelioza nie daje charakterystycznych objawów, a jej zdiagnozowanie – a co za tym idzie – prawidłowe leczenie jest bardzo trudne. Niekiedy nawet wykonanie badań laboratoryjnych nie daje 100% pewności w rozpoznaniu.

Leczenie boreliozy polega na podawaniu pacjentowi przez co najmniej kilka tygodni silnych antybiotyków. Z tego względu kuracja ta poważnie obciąża organizm. Generalnie borelioza jest trudna w leczeniu, często powoduje różnego rodzaju powikłania i jest po prostu poważną chorobą, której nieprawidłowe leczenie może doprowadzić do nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Powikłania stawowe, sercowe i neurologiczne to tylko najważniejsze z tych, do których prowadzi borelioza. Odszkodowanie za tę chorobę bardzo często należy się pacjentowi. Jak je uzyskać?

Kiedy należy się odszkodowanie za boreliozę?

Najpierw trzeba podkreślić, że odszkodowanie za boreliozę nie należy się za sam fakt zapadnięcia na tę chorobę. Odszkodowanie należy się za różnego rodzaju okoliczności „towarzyszące”, jakie może spowodować borelioza.

Jak dostać odszkodowanie? Wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku, w praktyce jednak najczęściej rozpatruje się dwa przypadki: borelioza, jako wypadek przy pracy oraz nieprawidłowe leczenie boreliozy.

Borelioza może zostać uznana za wypadek przy pracy wówczas, gdy do zarażenia nią doszło w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia mającego związek z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Rolnicy czy leśnicy należą do tych grup zawodowych, w których najczęściej borelioza wiąże się z wypadkiem przy pracy. Natomiast wówczas, gdy choroba ta nie zostanie rozpoznana bądź będzie nieprawidłowo leczona mamy do czynienia z błędem w sztuce medycznej.

Dochodzenie odszkodowania za boreliozę

W pierwszej ze wskazanych powyżej sytuacji odszkodowanie za boreliozę jest dochodzone tak samo, jak w przypadku innych wypadków przy pracy. Kluczowe jest złożenie stosownego wniosku do ubezpieczyciela, a więc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nie można wykluczyć sytuacji, w której obowiązek wypłaty odszkodowania za zakażenie boreliozą w pracy będzie spoczywał na pracodawcy albo na prywatnym towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym polisę miał wykupioną pracodawca lub pracownik.

Jeżeli chory na boreliozę stał się ofiarą błędu w sztuce medycznej, ma prawo domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia od lekarza albo od podmiotu leczniczego (np. szpitala, przychodni zdrowia), w którym się leczył. W tym przypadku trzeba przygotować się na konieczność pozwania odpowiedzialnego za błąd do sądu, co otwiera skomplikowany proces cywilny.

Zresztą w każdym przypadku odszkodowania za boreliozę sprawa może ostatecznie skończyć się w sądzie. Dlatego tak istotne jest zgromadzenie wszystkich dowodów, jakie mogą być wykorzystane w sądzie. Dokumentacja medyczna świadcząca o stanie zdrowia pacjenta, przebiegu choroby i ewentualnych powikłaniach zawsze stanowi kluczowy dowód. Również przy ustalaniu ile wynosi odszkodowanie za boreliozę. Jak obliczyć jego wysokość? Wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Ile wynosi odszkodowanie za boreliozę?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za boreliozę zawszę musi pokrywać całość szkód i krzywd, jakie doświadczył chory. Koszty leczenia, rehabilitacji, utracona możliwość zarobkowania oraz cierpienie psychiczne i fizyczne spowodowane przez chorobę muszą zostać uwzględnione przy obliczaniu wysokości należnego odszkodowania i zadośćuczynienia. Okoliczności te zawsze mają indywidualny charakter, dlatego też kalkulowanie wysokości tych świadczeń również musi zostać zindywidualizowane.

W praktyce chory na boreliozę może liczyć od odszkodowanie i zadośćuczynienie od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Przy zawsze wysokość żądanego odszkodowania musi zostać poparta solidnymi wyliczeniami, znajdującymi pokrycie w dowodach przedstawianych w sprawie. W przeciwnym razie sąd oddali zgłoszone żądanie.

Jak dostać odszkodowanie za boreliozę?

Dochodzenie odszkodowania za boreliozę należy rozpocząć od zebranie wszystkich dowodów, w tym zwłaszcza wspomnianej już dokumentacji medycznej. W drugim kroku należy określić wysokość odszkodowania, o jaką wystąpi chory. Następnie można sporządzić stosowny wniosek o wypłatę odszkodowania lub pozew sądowy. Oczywiście dokumenty te zawsze muszą być solidnie przygotowane, zgodnie z wymaganiami formalnymi przewidzianymi dla nich. W przeciwnym przypadku dochodzenie odszkodowania za boreliozę może się nie udać.

Aby dostać odszkodowanie za boreliozę, trzeba być solidnie przygotowanym i dobrze obeznanym w przepisach prawa. Bez tego całe przedsięwzięcie może zakończyć się fiaskiem, nawet gdyby choremu odszkodowanie faktycznie się należało. Dlatego w takich sprawach warto korzystać z pomocy prawników specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań. Dzięki ich reprezentacji pacjent może spokojnie zająć się dochodzeniem do zdrowia, wiedząc, że jego sprawa jest w dobrych rękach. Pod wieloma względami jest to najprostsze rozwiązanie. Zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę, że uzyskanie odszkodowania to długi i żmudny proces.