skip to Main Content
Czym Się Różni OC Od AC?

Czym się różni OC od AC?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego w Polsce, bez względu na to, czy jest to samochód, ciągnik, czy motocykl, jest zobowiązany do posiadania wykupionego ubezpieczenia komunikacyjnego. Na rynku dostępne są dwa rozwiązania, doskonale znane kierowcom: OC AC. O wyborze odpowiedniej polisy trzeba pomyśleć jeszcze przed zakupem swojego pojazdu. Wyjaśniamy, czym się różni OC od AC, które z tych rozwiązań jest obowiązkowe, jakie są ich charakterystyczne cechy i zakresy ochrony, a także od czego może zależeć cena danego ubezpieczenia.

OC a AC – podstawowa różnica pomiędzy popularnymi polisami

Podstawowa, a także najważniejsza różnica między OC a AC to kwestia obowiązkowego wykupu ubezpieczenia komunikacyjnego. Pierwszą z wymienionych, czyli polisę Odpowiedzialności Cywilnej, musi posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego w Polsce. Obowiązek ten jest uregulowany w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2003 r. Polisę OC najlepiej wykupić od razu po nabyciu nowego pojazdu, a następnie pamiętać o przedłużaniu umowy co 12 miesięcy. Jeśli w ochronie ubezpieczeniowej powstanie luka większa niż 14 dni, właściciel samochodu zapłaci karę, wynoszącą kilka tysięcy złotych.

Natomiast polisa AC to rozwiązanie całkowicie dobrowolne. Kierowca w każdej chwili może zdecydować się na zakup takiego ubezpieczenia, zyskując określoną ochronę, ale nie musi tego robić. Co istotne, nic nie stoi na przeszkodzie, by obie polisy – OC AC – wykupić i posiadać jednocześnie. Ich zakres ochrony nie wyklucza się wzajemnie. Takie rozwiązanie jest popularne zwłaszcza w przypadku właścicieli nowych pojazdów oraz w samochodach leasingowanych, gdy zakup AC staje się wymogiem stawianym przez firmy leasingowe.

Co to jest OC i AC – istotne różnice w zakresie ochrony

Między OC i AC różnica jest także w kwestiach zapewnianej ochrony. Obowiązkowe OC to finansowe zabezpieczenie właściciela pojazdu w sytuacji, w której dojdzie do kolizji drogowej z udziałem osób trzecich. Dzięki tej polisie po wypadku odszkodowanie dla poszkodowanych osób zostanie wypłacone przez ubezpieczyciela, a nie kierowcę.

Szkody dzielimy na dwa typy – majątkowe, w których zniszczone zostaje mienie (np. samochód) oraz osobowe, czyli takie w których osoba biorąca udział w wypadku została ranna. Z OC pokrywane są więc wszystkie wydatki na naprawę auta, ale także koszty leczenia, rehabilitacji i lekarstw. Ubezpieczenie chroni właściciela pojazdu przed finansowymi skutkami niezamierzonych wypadków komunikacyjnych, w których poszkodowani zostali inni kierowcy.

OC a AC – jaki zakres ochrony gwarantuje ubezpieczenie nieobowiązkowe?

W opisywanym zakresie między OC a AC różnice są dość łatwe do wyróżnienia. Polisa AC może obejmować samochód oraz jego wyposażenie i chroni w sytuacjach, w których pojazd zostanie zniszczony przez osoby trzecie, zwierzęta, czynniki atmosferyczne, kolizję z uczestnikiem ruchu bez OC lub własną nieuwagę. Pieniądze z tego ubezpieczenia mogą zostać wypłacone właścicielowi również wtedy, gdy jego auto zostanie skradzione. Wiedząc, co to jest OC i AC oraz jakie są różnice między zakresami ochrony tych rozwiązań, łatwiej podjąć decyzję o zakupie dodatkowej polisy.

OC i AC różnica w cenie ubezpieczeń – co na nią wpływa?

Opisując, czym się różni OC od AC, nie można pominąć kwestii kosztów oraz sum ubezpieczenia poszczególnych polis. Najpierw skupmy się na cenie tych rozwiązań. Podstawowa różnica między OC a AC jest taka, że o wysokości składki w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego decyduje przede wszystkim wcześniejsza historia wypadkowa, wiek oraz doświadczenie kierowcy, a w drugiej kolejności marka, model, pojemność silnika i rok produkcji pojazdu. Natomiast w wycenie składki AC najważniejsze będą dane związane z samochodem – wspomniana marka, wiek, przebieg, a także wyposażenie zabezpieczające przed kradzieżą czy miejsce parkowania pojazdu.

OC a AC różnice mają także w sumach ubezpieczenia. Górna granica odszkodowania w obowiązkowej polisie Odpowiedzialności Cywilnej jest regulowana przez państwo. Nie zależy od wysokości opłaconej składki. W przypadku AC kwestia ta kształtuje się inaczej – suma ubezpieczenia może być np. równa aktualnej wartości samochodu lub maleć z czasem, jeśli postanowiono tak w umowie.