skip to Main Content
Czy Można Uzyskać Odszkodowanie Od Szpitala?

Czy można uzyskać odszkodowanie od szpitala?

Zdrowie i życie to najcenniejsze wartości, a troska o nie spędza sen z powiek każdemu z nas. Dlatego błędy w sztuce medycznej – które mogą doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet do śmierci – zawsze powinny spotkać się z odpowiednią reakcją ze strony samych poszkodowanych lub ich bliskich. W końcu są szanse na to, że błąd, za który nie wyciągnięto konsekwencji, powtórzy się w przyszłości. Poza tym poszkodowany przez zaniedbania personelu medycznego zawsze powinien otrzymać odpowiednią rekompensatę. W jaki więc sposób można uzyskać odszkodowanie od szpitala?

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – podstawowe informacje

Odszkodowanie od szpitala należy się za każdy błąd w sztuce medycznej, w wyniku którego powstała szkoda, czyli uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Jeżeli z tym uszczerbkiem – a tak dzieje się w zdecydowanej większości przypadków – wiążą się także cierpienia psychiczne, poszkodowanemu należy się także zadośćuczynienie. W określonych okolicznościach – np. śmierci pacjenta – o te świadczenia może ubiegać się jego rodzina. Są to uniwersalne zasady dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za każdy błąd medyczny.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie od szpitala za zaniedbanie

Dlatego zadośćuczynienie i odszkodowanie od szpitala za zaniedbanie można dochodzić zawsze wtedy, gdy uda się udowodnić, że w czasie pobytu pacjenta w szpitalu doszło do popełnienia błędu w sztuce medycznej. Przez taki błąd rozumie się – niezgodne z aktualną wiedzą medyczną – działanie lub zaniechanie, którego wynikiem jest uszczerbek na zdrowiu pacjenta lub jego śmierć. Odszkodowanie za pobyt w szpitalu może dotyczyć błędów popełnionych przez wszystkich przedstawicieli personelu medycznego – a więc nie tylko przez lekarzy, ale również np. przez pielęgniarki, ratowników medycznych czy fizjoterapeutów.  

Odszkodowanie od szpitala – od czego zacząć?

Bez względu na to czy w sprawie chodzi o odszkodowanie od szpitala za śmierć, nieprawidłowe leczenie, zakażenie bakterią, czy jakikolwiek inny błąd zawsze należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, które mogą zdecydować o wygranej przed sądem. Przede wszystkim z dochodzeniem od szpitala odszkodowania i zadośćuczynienia nie należy zwlekać. Czas przeważnie działa na niekorzyść pacjenta, gdyż wraz z jego upływem coraz trudniej wykazać popełnienie błędu w sztuce.

Poza tym, skoro odszkodowanie od szpitala zależy od udowodnienia błędu w sztuce medycznej, koniecznie należy odpowiednio zabezpieczyć dokumentację medyczną. Właściwie jest to jedyny sposób na dokładne odtworzenie procesu leczenia i opieki nad pacjentem. Dobrym przykładem jest tu zakażenie bakterią w szpitalu. Odszkodowanie od szpitala należy się tylko wówczas, gdy do takiego zakażenia faktycznie doszło na terenie szpitala. Bez dokumentacji medycznej udowodnienie tej okoliczności może okazać się niemożliwe. Dlatego każdy, kto został poszkodowany przez szpital, powinien jak najszybciej zażądać wydania swojej dokumentacji.  

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – ile się domagać?

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za pobyt w szpitalu zawsze stanowi określoną sumę pieniędzy. Stąd zanim rozpoczniemy proces dochodzenia tych świadczeń, trzeba precyzyjnie „wycenić” doznane szkody i krzywdy. Oczywiście żadne odszkodowanie od szpitala za śmierć czy jakikolwiek inny błąd nie spowoduje „wyrównania” strat – często są one po prostu nieodwracalne. Jednak zadośćuczynienie i odszkodowanie od szpitala może zapewnić środki potrzebne chociażby na leczenie bądź rehabilitację, która może doprowadzić do złagodzenia skutków zaniedbań szpitalnych. Przykładowo zakażenie bakterią w szpitalu – odszkodowanie w tego rodzaju przypadkach jest jak najbardziej należne – właściwie zawsze skutkuje długotrwałym i skomplikowanym leczeniem

Odszkodowanie i zadośćuczynienie od szpitala musi pokrywać wszelkie straty i krzywdy, jakich doznał poszkodowany. Nie może być od nich niższa, ale nie może ich także przewyższać. Dlatego „wycena” szkód i cierpień jest tak istotna, wręcz kluczowa dla całego procesu odszkodowawczego. Warto także wiedzieć jak on przebiega. A więc, jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie od szpitala?

Jak ubiegać się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Odszkodowanie od szpitala za zaniedbanie skutkujące szkodą – i ściśle związane z nią zadośćuczynienie za krzywdę – można uzyskać na dwa sposoby: poprzez zawarcie ugody lub na mocy wyroku sądu. Odszkodowanie od szpitala zawsze może zostać dobrowolnie wypłacone przez jego kierownictwo. Co prawda dzieje się to rzadko – chociażby z tego względu, że proponowana wysokość świadczeń jest zupełnie nieadekwatna – ale jest możliwe. W związku z tym dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień od szpitali w większości przypadków wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego.

W jego trakcie zawsze jednym z najistotniejszych dowodów jest opinia biegłego. Warto podkreślić, że tego rodzaju procesy są bardzo trudne, wymagające szerokiej wiedzy prawniczej i medycznej. Z tego względu dobrym rozwiązaniem jest powierzenie takiej sprawy specjalistom zajmującym się prawem medycznym, a w tym zwłaszcza problematyką błędów w sztuce i odszkodowań za nie.