skip to Main Content
Jak Zmienia Się Wysokość Składek OC Po Szkodzie?

Jak zmienia się wysokość składek OC po szkodzie?

Nie ulega wątpliwości, że spowodowanie kolizji lub wypadku wiąże się z wieloma nieprzyjemnymi konsekwencjami. Reperkusje tej sytuacji ciągną się latami, wpływając na wysokość kolejnych składek na ubezpieczenie OC. Na jaką skalę zmienią się nasze składki po spowodowanej przez nas kolizji? Czy istnieją mechanizmy hamujące wzrost składki OC po szkodzie? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym opowiemy, ile zniżek OC traci się po kolizji.

Jak kształtuje się wzrost składki OC po szkodzie?

Mozolne wypracowywanie uprawnienia do maksymalnych zniżek następuje w tempie 10% za rok bezszkodowej jazdy. Niestety, nawet kilkunastoletni okres bez spowodowania kolizji może szybko zostać zniweczony przez chwilę nieuwagi. Wzrost składki OC po szkodzie następuje w tempie wykładniczym, osiągając niekiedy kilkaset procent wartości poprzedniego zobowiązania do zapłaty. Istnieje wiele czynników, które determinują, na jak długo traci się zniżki po kolizji. Pierwszym z nich staje się wiek i doświadczenie sprawcy kolizji. Im mniejszy staż za kierownicą, tym bardziej negatywne konsekwencje dla portfela danej osoby. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie techniczne dotyczące samego pojazdu. Próba ubezpieczenia samochodu z dużym silnikiem, przekraczającym pojemność skokową 2 litrów, spotka się ze znacznie wyższą wyceną ubezpieczyciela.

Najważniejszym kryterium wpływającym na wzrost składki OC po kolizji staje się wysokość poczynionych szkód. Im większe nakłady finansowe będzie musiał ponieść ubezpieczyciel, tym większego zabezpieczenia będzie wymagał na poczet ewentualnej powtórki w przyszłości. Co więcej, wysokość składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej określana jest nie tylko przez wartość bezwzględną szkody, lecz również w odniesieniu do ilości kolizji w danym roku. Wystarczą dwa zarysowania lakieru poczynione przez sprawcę w krótkim odstępie czasu, aby ubezpieczyciele uznali danego kierowcę za klienta o podwyższonym ryzyku. Taka ocena będzie się wiązała ze znacznym podniesieniem składki.

Nie ma możliwości podania dokładnej wartości procentowej, o jaką zmieni się wysokość kolejnej transzy OC. Ocena wysokości składki leży wyłącznie w kompetencjach ubezpieczyciela. Niestety sprawca kolizji znajduje się tutaj na zdecydowanie niekorzystnej pozycji. Bazy danych OC pozwalają na natychmiastowe sprawdzenie kolizyjnej przeszłości ubezpieczonego, a wszelkie informacje są widoczne dla każdej firmy ubezpieczeniowej. Dlatego propozycje OC u większości ubezpieczycieli ulegną w takiej sytuacji bardzo dużym wahaniom na niekorzyść sprawcy kolizji.

Na jak długo traci się zniżki po kolizji?

Rynek ubezpieczeń OC nie trzyma się schematów, a wiele kwestii regulacyjnych zostało oddanych do decyzji ubezpieczycieli. Dlatego odpowiedź na powyższe pytanie również pozostaje niejednoznaczna. Praktyka rynku ubezpieczeń pokazuje, że pod warunkiem braku kolejnych kolizji, pełny powrót do zniżek następuje zazwyczaj w przeciągu 4 lat od danego zdarzenia. Tak długi czas jest podyktowany koniecznością odbudowania wiarygodności kierowcy w oczach ubezpieczycieli. Jednak sam fakt odzyskania zniżek nie oznacza jeszcze, że wartość nominalna płatności powróci do stanu sprzed kolizji. Taka sytuacja jest praktycznie niemożliwa, gdyż składki OC rosną co roku, nawet dla kierowców pozostających wolnymi od obciążeń z tytułu spowodowania wypadku, kolizji lub stłuczki. Dlatego można powiedzieć, że ubezpieczeniowe konsekwencje spowodowania kolizji będą miały wpływ na wysokość OC przez wiele lat.

Rynek ubezpieczeniowy nie napawa optymizmem co do odpowiedzi na pytanie, ile zniżek OC traci się po kolizji. Najlepszym mechanizmem prewencyjnym staje się ostrożna jazda. Jednak nie wszystkie sytuacje drogowe jesteśmy w stanie przewidzieć. Niektórzy ubezpieczyciele oferują na szczęście furtkę bezpieczeństwa, proponując swoim klientom dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy w postaci ochrony zniżek, o którym opowiemy w kolejnym akapicie.

Czy ochrona zniżek jest możliwa dla polisy OC?

Ochrona zniżek to specjalne rozszerzenie polisy OC, polegające na gwarancji utrzymania zniżek u danego ubezpieczyciela na poziomie sprzed kolizji. Wykupienie ochrony zniżek prezentuje się niezwykle ciekawie, a cena takiego rozwiązania pozostaje zazwyczaj na bardzo niskim poziomie. Spowodowanie stłuczki lub kolizji nie generuje wówczas zwiększenia składki na OC. Ochrona zniżek obowiązuje jednak wyłącznie w ramach oferty jednej firmy ubezpieczeniowej. W przypadku chęci zmiany ubezpieczyciela, sprawca kolizji będzie poddany pełnowymiarowej weryfikacji, a negatywna historia OC stanie się tutaj głównym kryterium do oszacowania wysokości składki.

Utrata zniżek OC po kolizji współwłaściciela

Współwłasność samochodu to popularny sposób na optymalizację wydatków na polisę OC wśród młodych kierowców. Jednak pomimo niezaprzeczalnych zalet takiego rozwiązania, pojawienie się kolizji, której sprawcą okaże się jeden ze współwłaścicieli, będzie rodziło negatywne konsekwencje dla obu kierowców. Utrata zniżek stanie się negatywną rzeczywistością dla obydwu stron. Z oczywistych względów największe konsekwencje poniesie wówczas bardziej doświadczony kierowca, który ma zdecydowanie więcej do stracenia.

Będąc stroną poszkodowaną, spotykamy się z innymi rodzajami problemów. Nie jest tajemnicą, że każdy ubezpieczyciel próbuje maksymalnie zaniżyć wysokość wypłaty z tytułu OC, oszczędzając na komponentach do naprawy czy próbując znaleźć rozmaite wyłączenia odpowiedzialności. Dlatego warto rozważyć możliwość sprzedaży roszczenia odszkodowawczego z OC do niezależnej instytucji. Odkup odszkodowań OC/AC gwarantuje przyznanie poszkodowanemu natychmiastowej gotówki.

Wzrost składki OC po szkodzie stanowi nieprzyjemny element rzeczywistości wielu kierowców. Doposażenie polisy w fakultatywną ochronę zniżek wydaje się zatem bardzo rozsądną opcją. W zamian za niewielką dodatkową składkę, zyskujemy pewność zachowania prawa do zniżki. Kierowcy doskonale zdają sobie sprawę, ile zniżek OC traci się po kolizji, dlatego chętnie korzystają z ochrony zniżek w celu minimalizowania ryzyka.