skip to Main Content
Oświadczenie Sprawcy Szkody – Co Musisz Wiedzieć, By Uniknąć Problemów?

Oświadczenie sprawcy szkody – co musisz wiedzieć, by uniknąć problemów?

Postępowanie w przypadku niewielkiej kolizji nie wymaga wezwania policji. Jeśli sprawca uznaje swoją odpowiedzialność za spowodowanie zdarzenia, prawo komunikacyjne dopuszcza oświadczenie sprawcy kolizji jako dokument uprawniający do uzyskania świadczenia z tytułu OC. Rolą oświadczenia o kolizji jest dostarczenie ubezpieczycielowi wymaganych informacji o zdarzeniu, celem ustalenia prawa do wypłaty świadczenia odszkodowawczego. Zachęcamy do lektury poradnika o oświadczeniach sprawcy kolizji, w którym przestawimy niezbędne informacje o tej wygodnej i szybkiej formie potwierdzenia okoliczności zdarzeń komunikacyjnych bez udziału policji. Jak powinny wyglądać oświadczenia o kolizji? Jak wypisać oświadczenie o stłuczce, aby uniknąć potencjalnych problemów z ubezpieczycielem?

Kiedy warto spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Analizując sytuacje komunikacyjne, w których można spisać ze sprawcą oświadczenie, stłuczka (kolizja) stanowi jedyny typ zdarzenia drogowego, kiedy tego typu dokument ma swoje miejsce. Definicja kolizji drogowej oznacza zdarzenie komunikacyjne, którego skutki nie obejmują uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia. Oświadczenia o kolizji nie można zatem spisywać w sytuacji wypadku drogowego – należy wówczas wezwać odpowiednie służby.

Oświadczenie od sprawcy kolizji będzie skuteczną metodą dochodzenia swoich praw jako osoba poszkodowana, jeśli obie strony zdarzenia zgadzają się co do wersji przebiegu całej sytuacji. Spisanie oświadczenia stłuczki okazuje się szczególnie korzystne dla samego sprawcy – umożliwia bowiem uniknięcie mandatu i kilku punktów karnych za spowodowanie zdarzenia.

Będąc osobą poszkodowaną, warto zabezpieczyć swoje interesy. Jeśli uszkodzenia na pojeździe ograniczają się do zadrapań, pęknięć zderzaka, czy zniszczonych świateł, oświadczenie o kolizji faktycznie przyspieszy i ułatwi proces ubiegania się o odszkodowanie. Jednak przy większych stratach, wezwanie policji może okazać się lepszym wyjściem. Funkcjonariusze powinni przyjechać na miejsce zdarzenia również wtedy, gdy zachodzi podejrzenie nietrzeźwości sprawcy lub nie posiada on przy sobie niezbędnych dokumentów do spisania protokołu zdarzenia.

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji? Dokument dla ubezpieczyciela musi posiadać formę pisemną, podpisaną przez sprawcę zdarzenia i osobę poszkodowaną. O tym, jak napisać oświadczenie o kolizji i jakie informacje w nim zawrzeć, opowiemy w kolejnym akapicie. Warto tutaj podkreślić dużą elastyczność co do samej formy oświadczenia. Najlepszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z gotowych formularzy dostępnych w Internecie. Wydrukowanie ich w kilku egzemplarzach i umieszczenie na stałe wewnątrz pojazdu pozwoli zaoszczędzić sporo czasu, dając zarazem checklistę czynności do wykonania. Formularze online różnią się od siebie co do zakresu podawanych informacji – wybierajmy te o największej szczegółowości. Lepiej podać zbyt dużo faktów, niż pominąć ważne dane, o które może zapytać firma ubezpieczeniowa. Napisanie oświadczenia stłuczki wymaga od sprawcy okazania dokumentów osobistych i dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Jakie dane powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Zanim rozpoczniemy spisywanie oświadczenia sprawcy kolizji, warto wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia przy oryginalnym ustawieniu pojazdów. Jeśli posiadamy zdjęcia ukazujące ogólny obraz sytuacji, możemy przystąpić do przeparkowania samochodów w bezpieczne miejsce i napisania oświadczenia. Wśród informacji, jakie powinien zawierać ten dokument, znajdziemy przede wszystkim:

  • dane osobowe sprawcy i poszkodowanego (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, kategoria i numer prawa jazdy, numer dowodu osobistego),
  • dane firmy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku wraz z numerem polisy OC,
  • dane samochodów biorących udział w kolizji (marka i model, numery rejestracyjne, VIN, dane o właścicielach, potwierdzenie ważności badania technicznego),
  • szczegółowy opis przebiegu kolizji: data, godzina, miejsce zdarzenia, słowny opis sytuacji,
  • oświadczenie o przyznaniu się do winy przez sprawcę kolizji,
  • opis uszkodzeń na obu pojazdach (zalecamy wykonać dokumentację fotograficzną każdego uszkodzenia),
  • opis ewentualnych uszkodzeń przedmiotów znajdujących się w środku samochodu osoby poszkodowanej (np. rozbity ekran telefonu),
  • dane osobowe i podpisy świadków kolizji (jest to opcjonalne zabezpieczenie przed wycofaniem zeznania przez sprawcę),
  • czytelny podpis sprawcy i poszkodowanego.

Skrupulatność przy tworzeniu oświadczenia i wykonywaniu fotografii zaoszczędzi późniejszych problemów z firmą ubezpieczeniową. Jeśli rezygnujemy z wezwania policji i decydujemy się na spisanie oświadczenia, zadbajmy o szczegółowość tego dokumentu i dokładny opis sytuacji.

Jak napisać oświadczenie o kolizji na parkingu?

Wiedzę, jak powinny wyglądać oświadczenia o kolizji, można stosować w dowolnej sytuacji komunikacyjnej. Parkingi są jednym z tych miejsc o największym potencjale do niewielkich stłuczek. Wypełniając oświadczenie o kolizji na parkingu, przestrzegajmy tych samych zasad co w przypadku kolizji drogowej. Zadbanie o to, jak napisać oświadczenia o kolizji w sposób szczegółowy i poprawny, zaprocentuje szybkim procesem likwidacji szkody i wypłatą pieniędzy przez ubezpieczyciela.

Jeśli sami spowodowaliśmy szkodę i nie mamy możliwości oczekiwania na właściciela pojazdu, najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie karteczki z numerem telefonu. Ucieczkę z miejsca zdarzenia łatwo wykryć dzięki powszechnym systemom monitoringu, a konsekwencje obejmują mandat karny i regres ubezpieczeniowy, wymagający od sprawcy pokrycia szkody z własnych środków.

Jak i gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy po kolizji drogowej?

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy kolizji drogowej można złożyć bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej, lub za pośrednictwem systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód. BLS umożliwia zgłoszenie szkody do własnego ubezpieczyciela, który przeprowadza cały proces likwidacji, a następnie we własnym zakresie dochodzi roszczeń od firmy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji. W systemie BLS możesz dokonać zgłoszenia kolizji z udziałem maksymalnie dwóch pojazdów, a całkowita wartość szkody nie może przekraczać 30 tysięcy PLN. System internetowego zgłaszania szkód wymaga przesłania zeskanowanego oświadczenia sprawcy kolizji, a także dołączenia fotografii z miejsca zdarzenia. Dzięki formularzom zgłoszeniowym online, likwidacja szkody przebiega o wiele sprawniej, a pieniądze trafiają na konto poszkodowanych w znacznie krótszym czasie.