skip to Main Content
Czy Po Kupnie Samochodu Trzeba Przepisać OC? Podpowiadamy Jak Uniknąć Mandatu

Czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC? Podpowiadamy jak uniknąć mandatu

Sprzedaż oraz nabycie samochodu to czynności, które wymagają spełniania przynajmniej kilku formalnych wymagań. Niedopilnowanie ich może wiązać się z dotkliwymi karami finansowymi i niepotrzebnymi problemami. Jedną z kluczowych formalności, o którą pyta wiele osób, jest zmiana OC po kupnie samochodu. Najwięcej wątpliwości budzi kwestia przepisania polisy, wypowiedzenia jej oraz opłacania składek. Wyjaśniamy, czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC, co dzieje się ze starym ubezpieczeniem i na co zwrócić uwagę bezpośrednio po dokonaniu transakcji.

Czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC – podstawowe informacje

To, co dzieje się z ubezpieczeniem samochodu po zakupie, regulują przepisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Według jej zapisów, sprzedawca ma obowiązek przekazania polisy OC nabywcy razem z dowodem rejestracyjnym pojazdu. Do jego zadań należy także poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym podpisał umowę, o zbyciu auta. Ma na to 14 dni. Jeśli sprzedawca nie dotrzyma wspomnianego terminu, może ponieść dotkliwe konsekwencje finansowe. Natomiast kupujący ma dwa wyjścia – pierwsze z nich to kontynuowanie polisy aż do momentu jej wygaśnięcia, a drugie to wypowiedzenie umowy OC po zakupie auta i wybranie innej oferty ubezpieczenia.

Stara polisa OC po zakupie auta – kontrola aktualności ubezpieczenia

Decyzję o tym, czy od razu wybrać nowe ubezpieczenie samochodu po zakupie, czy kontynuować polisę sprzedawcy, najlepiej podjąć dopiero po dokładnym sprawdzeniu aktualności jego OC. W ogłoszeniach o sprzedaży zbywcy najczęściej informują o tym, jak długo ważna jest dana polisa, ale nie warto polegać jedynie na takich zapewnieniach. Kupujący ma prawo żądać od zbywcy okazania ważnego ubezpieczenia OC, które zresztą powinno zostać przekazane razem z dowodem rejestracyjnym po dokonaniu transakcji. Może również samodzielnie sprawdzić jego aktualność online. Służą do tego strony internetowe Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Jak sprawdzić, czy polisa OC po zakupie auta jest aktualna? Wystarczy wejść na jedną ze wspomnianych stron i w wyszukiwarce wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN kupowanego pojazdu. Baza natychmiast przedstawi użytkownikowi informacje o:

  • numerze ubezpieczenia, jeśli jest ono aktualne,
  • adresie towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiono OC,
  • marce i modelu pojazdu.

Informacje o towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym zbywca wykupił polisę, są przydatne również wtedy, gdy kupujący chce dodatkowo zweryfikować informacje o OC. Po sprawdzeniu, czy pojazd ma ważne ubezpieczenie, należy podjąć decyzję związaną z jego kontynuowaniem lub wypowiedzeniem umowy OC po zakupie auta.

Jeśli okaże się, że kupowany samochód nie był ubezpieczony, należy wykupić polisę zaraz po dokonaniu transakcji ze sprzedawcą. Każda zwłoka w tym przypadku wiąże się z ryzykiem poniesienia sporych kar finansowych – jazda autem bez ważnego OC dłużej niż 14 dni to koszt nawet kilku tysięcy złotych.

Jak przepisać OC po kupnie samochodu – obowiązki sprzedawcy i nabywcy

Wiele osób zastanawia się, jak przepisać OC po kupnie samochodu, aby nabywca mógł kontynuować czas trwania już wykupionej polisy. Warto pamiętać o tym, że zakres ochrony ważnego ubezpieczenia obejmuje nabywcę pojazdu automatycznie w momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży auta. Nie trzeba wypełniać dodatkowych formalności, a samo przeniesienie prawa do OC jest bezpłatne.

Sprzedawca musi jednak pamiętać o tym, by poinformować swoje towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu samochodu. Można to zrobić online – ubezpieczyciele udostępniają na swoich stronach odpowiednie formularze. Potwierdzenie zgłoszenia warto zachować w razie ewentualnych problemów czy wątpliwości, dotyczących transakcji.

Natomiast obowiązkiem nabywcy jest ubezpieczenie samochodu po zakupie w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym lub kontynuowanie polisy sprzedawcy aż do momentu jej wygaśnięcia. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli OC było opłacane w ratach, uregulowanie kolejnych płatności leży po stronie nowego właściciela samochodu.

Wypowiedzenie umowy OC po zakupie auta – wymagane formalności

Zrzeczenie się OC po kupnie samochodu jest częstym wyborem wielu nowych właścicieli pojazdów. Taką decyzję można podjąć w dowolnym momencie obowiązywania przejętego ubezpieczenia. Wypowiedzenie składa się pisemnie w siedzibie ubezpieczyciela lub online. Dokument musi zawierać pełną nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego i adres jego siedziby, imię i nazwisko aktualnego właściciela pojazdu oraz jego dane kontaktowe, numer rejestracyjny auta, numer polisy, a także podstawę prawną (art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK).

Jeśli nabywca zdecyduje się zrezygnować z OC po kupnie samochodu, ale dopiero po pewnym czasie od dokonania transakcji, musi liczyć się z koniecznością opłacenia składki za okres, w którym korzystał z polisy. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie dokonało wcześniej rekalkulacji składki. Rekalkulacja to działanie, które może podjąć ubezpieczyciel po otrzymaniu informacji, że zmienił się właściciel danego pojazdu.