skip to Main Content
Jak Uzyskać Odszkodowanie Po Wypadku Samochodowym?

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Każdego roku w Polsce dochodzi do zatrważającej liczby kolizji oraz zdarzeń drogowych – tylko w pierwszej połowie 2022 roku obrażeń na drogach doznało niemal 12 000 osób. Jeśli taka sytuacja dotknęła Cię osobiście, pamiętaj, że możesz ubiegać się o odszkodowanie po wypadku samochodowym. Dowiedz się, jak uzyskać rekompensatę, sprawdź, czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia i co zrobić, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia lub nie miał wykupionej polisy OC.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy a zadośćuczynienie – czym się różnią?

Pierwszą istotną kwestią jest rozróżnienie między świadczeniem odszkodowawczym a zadośćuczynieniem. Warto pamiętać, że są to dwa odrębne roszczenia, choć czasem ich nazwy bywają używane zamiennie.

  1. Odszkodowanie za wypadek samochodowy to rekompensata za szkody materialne, które poszkodowany poniósł w wyniku zdarzenia. Może więc obejmować np. koszty naprawy samochodu, leczenia, rehabilitacji, a także utraconych dochodów.
  2. Zadośćuczynienie to z kolei rekompensata za szkody niematerialne, czyli cierpienie fizyczne i psychiczne. Do takich szkód zaliczają m.in.: ból i cierpienie, utrata zdolności do pracy, ale również strata bliskiej osoby.

Warto zatem pamiętać, że jako poszkodowany masz prawo uzyskać oba świadczenia, jeśli tylko wykażesz, że zdarzenie na drodze spowodowało w Twoim życiu nie tylko finansowe, ale także niematerialne straty.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym krok po kroku?

W chwili, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie, mało kto potrafi na pierwszym miejscu postawić formalności urzędowe i myśleć o należnych rekompensatach. Z czasem jednak zwykle przychodzi refleksja, która skłania do walki o wyegzekwowanie od sprawcy należnego świadczenia. Zatem jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym? Aby nie pominąć żadnego z istotnych elementów, postępuj zgodnie z następującymi krokami.

  1. Zbierz dane sprawcy takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer polisy OC, marka oraz numer rejestracyjny samochodu.
  2. Zgłoś szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Wnioskując o odszkodowanie za wypadek samochodowy, masz na to aż 20 lat od zdarzenia, natomiast jeśli doszło do kolizji, obowiązuje 3-letni termin na zgłoszenie.
  3. Aby uzyskać jak największą pewność pozytywnego rozstrzygnięcia, dołącz do zgłoszenia szeroką dokumentację, obejmującą m.in.: protokół policyjny, opinię lekarską, rachunki za naprawę samochodu, koszty leczenia i rehabilitacji, a także inne dokumenty potwierdzające poniesione szkody.
  4. Wypełnij wniosek o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, zgodnie z wytycznymi towarzystwa ubezpieczeniowego.
  5. Oczekuj na decyzję ubezpieczyciela. Informację o rozpatrzeniu wniosku przez TU powinieneś uzyskać w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

Jeśli sprawca wypadku samochodowego posiada ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej), masz prawo zgłosić szkodę do jego ubezpieczyciela. To tzw. likwidacja szkody z OC sprawcy. Ubezpieczyciel przeanalizuje Twoje zgłoszenie i podejmie kroki w celu wypłacenia odszkodowania za wyrządzone szkody.

Jak uzyskać odszkodowanie, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku lub nie ma OC?

W przypadku, gdy sprawca nie posiada ubezpieczenia OC lub uciekł z miejsca zdarzenia, w dalszym ciągu masz możliwość otrzymania należnych Ci świadczeń. Warto pamiętać, że w takich sytuacjach prawo stoi po stronie poszkodowanych, dlatego możesz uzyskać środki z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli UFG. Fundusz ten działający jako państwowa instytucja wypłaca odszkodowanie po wypadku samochodowym za szkody wyrządzone przez nieubezpieczonego sprawcę lub w przypadku, gdy winowajca jest nieznany, bo np. uciekł z miejsca zdarzenia.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym – w jakiej wysokości?

Wysokość przyznanej rekompensaty zależy od wielu czynników. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę m.in.:

  • stopień uszkodzenia pojazdu,
  • koszty leczenia,
  • utratę zarobków,

a także inne straty, wynikające z konkretnej sytuacji. Jeśli interesuje Cię nie tylko, jak uzyskać odszkodowanie z wypadku samochodowego, ale także chcesz wiedzieć, na jaką sumę możesz liczyć, warto zajrzeć do przepisów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2002 roku w sytuacji, gdy na skutek zdarzenia doszło do uszczerbku na zdrowiu, maksymalna kwota może wynieść nawet 5 210 000 euro. Z kolei przy samych stratach majątkowych będzie to nie więcej niż 1 050 000 euro.

Problem z uzyskaniem odszkodowania z wypadku samochodowego? Skontaktuj się z nami!

Masz trudności, by wyegzekwować należne środki? A może ubezpieczyciel przyznał Ci rażąco niską kwotę? W takich przypadkach zawsze warto zwrócić się do profesjonalistów. W Contra Odszkodowania, pomożemy Ci skutecznie dochodzić swoich praw, reprezentując Twoje interesy w sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zgłoś się do nas już dziś i przekonaj się, jak możemy pomóc Ci uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy, które stosowanie zrekompensuje doznane straty.