skip to Main Content
+48 733 758 111 kosztorysy@odszkodowania-contra.pl
Co Zrobić, Aby Uzyskać Zadośćuczynienie Za śmierć Bliskiej Osoby?

Co zrobić, aby uzyskać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Sprawy, w których domagamy się odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby należą do jednych z najbardziej złożonych, a szeroki wachlarz ilości roszczeń bardzo często powoduje konieczność skorzystania z pomocy profesjonalistów.

Nasza wiedza, doświadczenie i umiejętności sprawią, że będziemy starać się uzyskać dla Państwa – naszych klientów, najbardziej satysfakcjonującą kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia. Będziemy strać się pozyskać dla Państwa środki z możliwie jak największej ilości źródeł.

Jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego zmarł ktoś z Państwa bliskich, postaramy się, abyście otrzymali odszkodowanie, zadośćuczynienie za cierpienie wynikłe z tego powodu cierpienia oraz zwrot kosztów jakie ponieśliście Państwo na pochówek. Jeśli zmarły był jedynym żywicielem rodziny, wówczas dodatkowo będziemy starać się o rentę dla rodziny.

Pieniądze, o jakie będziemy dla Państwa walczyć odzyskamy z polisy OC sprawcy wypadku lub jeśli sprawca nie posiadał polisy OC z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Postaramy się także o środki z ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia społecznego.

O odszkodowanie możemy starać się w czasie 3 lat od momentu wypadku lub 20 lat jeśli zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako przestępstwo.

Aby, uzyskać dla Państwa – najbliższych zmarłego w wyniku wypadku komunikacyjnego, zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty z polisy OC zajmiemy się:

– ustaleniem, czy miały miejsce okoliczności pozwalające obciążyć odpowiedzialnością cywilną np. sprawcę wypadku, ówczesnego pracodawcę zmarłego, zarządcę terenu

– sprawdzimy, jakie są szanse na to, aby skutecznie uzyskać od wyżej wymienionych osób lub podmiotów odszkodowania, zadośćuczynienia i renty

– dowiemy się czy podmiot odpowiedzialny za wypadek posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a jeśli tak to w którym zakładzie ubezpieczeń

– zweryfikujemy i ustalimy dokładnie, jaki krąg osób najbliższych zmarłemu jest uprawniony do otrzymania zadośćuczynienia, odszkodowania, renty oraz zwrotu kosztów pogrzebu

– pomożemy Państwo zgromadzić dokumentację niezbędną do ustalenia wysokości należnych kwot: odszkodowania, zadośćuczynienia i renty

– pomożemy sformułować roszczenie i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za spowodowanie wypadku oraz jego ubezpieczycielowi

– będziemy reprezentować Państwa w toku całego postępowania przedsądowego

– jeśli to będzie konieczne zajmiemy się oceną zasadności skierowania sprawy do sądu oraz wraz z Państwem przygotujemy pozew i będziemy reprezentować Państwa w trakcie postępowania sądowego